Project

Project

Malderburchtstraat, Nijmegen

Project looptijd: maart 2016 - december 2019

Een eenvoudige straat, waar in duurzaamheidsdoelstelling in een klap werden bereikt, zonder daar extra budget of tijd voor nodig te hebben.

Het project verhaal

Door op basis van een programma van ambities aan te besteden worden geen eisen, normen of grenzen meegegeven; hierdoor wordt maximaal ruimte geboden om meerwaarde te creëren.

Dat heeft geresulteerd is hoge CO2 reductie, een hoge mate van circulariteit en zijn er veel innovaties toegepast.

Door een bodemsanering te voorkomen en de toepassing van 90% hergebruikt materiaal is veel geld bespaard. Dit geld is gedeeltelijk ingezet voor meerwaardecreatie.

Vanaf de initiatiefase is zowel intern als extern integraal samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid. Hierdoor was de samenwerking erg prettig voor iedereen die bij dit project betrokken is geweest.

Video afspelen

Project referentie

Erick Wuestman
Erick WuestmanKplusV
Lees verder
Eef is een zeer betrokken trekker van boeiende projecten. Hij neemt geen genoegen met een halve uitleg en wil echt doorvoelen wat er bedoeld wordt met nieuwe ideeën en mogelijkheden, om daarna de ruimte te kunnen geven aan de betrokken professionals om er samen werk van te maken.

In het geval van de Malderburchtstraat is dat buitengewoon goed gelukt en is er een prijswinnend resultaat ontstaan. Eef doorziet de kracht van het samenwerken met de markt en weet daarin creativiteit aan te wakkeren.

Nu er een opschaling van “de Malderburchtstraat aanpak” plaatsvindt is Eef de coach die weer collega projectleiders meeneemt in die manier van denken en werken. Zo deelt hij zijn ervaring, vergroot hij zijn impact en draagt hij actief bij aan omgevingen die er letterlijk en figuurlijk een stuk mooier en vooral ook duurzamer door worden.

Vanuit KplusV trekken we graag samen op en zijn we trots op wat we hebben weten neer te zetten en op de beweging die dit in gang heeft gebracht.

Project Locatie

Dit project is het meest duurzame project van Nijmegen. We hebben hier de basis gelegd voor de nieuwe project methodiek de 'Malderburcht Methode'.

Eef beantwoordt graag vragen over dit project of het uwe​