Over Ons

Advies en inrichting van openbare en private ruimtes

Neienhuijsen Open Ruimte is ontstaan in 2014 door Eef Neienhuijsen.

Eef geeft advies en leiding aan projecten of organisaties in zowel de openbare en private ruimte. Daarbij wordt de ruimte gezochte voor kansen en ideeën voor het creëren van meerwaarde.

Creatief en vormgeven

Binnen de gebiedsontwikkeling of beheer van de openbare ruimte wordt op een creatieve manier vorm gegeven aan projecten of processen in een organisatie.
Afwijkende projecten hebben de voorkeur: situaties waarin standaard oplossingen niet van toepassing zijn, waar anders gedacht moet of mag worden of wanneer er behoefte is aan een nieuwe of alternatieve werkwijze.

De uitdaging is om meerwaarde te creëren tijdens het proces en om verspilling tegen te gaan door samen de goede dingen te doen. Kansen op het gebied van voor duurzaamheid en innovatie worden zoveel mogelijk benut.

In een zo vroeg mogelijk stadium worden alle belanghebbenden als gelijkwaardige samenwerkingspartners betrokken waardoor beter kan worden samengewerkt.

Met doelstellingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid wordt de voorkeur gegeven aan bouwteams, Design Thinking en gespreksleiding in de Consent-methode. Binnen deze methodiek is veel ontwerpvrijheid binnen aanbestedingen en kan op basis van een programma van ambities gewerkt worden.

Door risico gestuurd projectmanagement waarin geld en tijd de belangrijkste pijlers zijn, kan het creatieve proces projectmatig goed beheerst worden.