Dienstverlening

Projectleiding

Eef Neienhuijsen wordt enthousiast van projecten met uitdagingen. Dat kan op het gebied van duurzaamheid, circulariteit of innovatie. Maar ook complexe vraagstukken waarbij andere werkmethoden of processen gewenst zijn om het juiste resultaat te behalen. Kortom: projecten waar een andere manier van werken nodig is.

Iedere opdracht of ieder project wordt afgestemd op behoeften van betrokkenen en eindgebruikers. Als projectleider/procesmanager probeert Eef altijd in een zo vroeg mogelijk stadium alle belanghebbenden als gelijkwaardige samenwerkingspartners te verbinden. Hierdoor kan kennis worden gedeeld en krachten worden gebundeld voor een optimaal resultaat.

Afhankelijk van de opgave wordt een samenwerkingsvorm en contractvorm gekozen en verder vorm gegeven. Voor het benutten van ontwerpruimte binnen processen of projecten past Eef vaak UAV-gc contracten, BVP, RCC of bouwteamconstructies toe. Als voorstander van veel ontwerpvrijheid binnen aanbestedingen werkt Eef het liefst op basis van een programma van ambities.

Een aantal voorbeelden van innovatieve oplossingen door alternatieve aanpak zijn: blauwbekkens in Grootstal, nieuwe technologie voor hergebruik van funderingsmateriaal, de permeobuis als put en diffractoren voor geluidreductie en CO2-arme asfaltmengsels.

Andere resultaten van niet-reguliere aanpak zijn: aanleg van een voedselbos, Tiny Forests, herinrichting van de Geologenstrook en bosomvorming voor stadse dassen of realiseren van maximaal aantal centimeters grondwaterstandsverlaging bij grondwateroverlast met minimale inspanning.

Eef heeft veel ervaring met bouwteams, is een voorstander van Design Thinking en gespreksleider in de Consent-methode.

Advies

Eef heeft veel kennis van overheidsorganisaties en de wijze waarop vragen in de markt worden gezet. Bij aanbestedingen adviseert Eef aannemers bij inschrijvingen en draait hij mee in tenderteams.

Ook adviseert Eef overheidsorganisaties over het integreren van duurzaamheid of circulariteit in werkprocessen en de toepassing van de Malderburchtmethode.

Onderwijs

Voor samenwerkingsvormen en contractmanagement binnen projecten in de open ruimte geeft Eef gastcolleges op het HBO, begeleid afstudeeropdrachten en heeft met docenten van de HAS Hogeschool een 5 daagse cursus ‘Nieuwe contractvormen’ voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in openbare ruimte ontwikkelt.
  • Voor overheden die op zoek zijn naar een samenwerking met de markt die mogelijkheden en garanties biedt dat het werk goed wordt uitgevoerd.
  • Voor aannemers die creativiteit willen inzetten, meerwaarde willen tonen, zonder zichzelf uit te markt te prijzen.
Voor beide partijen een zoektocht naar een nieuwe rol, een veranderende rol wat betreft de verantwoordelijkheid, het inbrengen van kennis en risico beheersing. In de cursus ‘Nieuwe contractvormen’ begint men samen aan deze zoektocht en leert nieuwe kennis toe te passen. Vooral leren van elkaar: als aannemer krijgt men een unieke kijk in de keuken van de opdrachtgever en als opdrachtgever krijgt men begrip hoe een aannemer de opdracht interpreteert.

Heeft u vragen? Eef beantwoordt ze graag. Bel 06 – 17 57 81 79 of email naar eef@nh-openruimte.nl

Dienstverlening van Neienhuijsen Open Ruimte

Heeft u vragen? Eef beantwoordt ze graag.