Project

Project

Voedselbos NOVIO

Project looptijd: 2015 - 2017

Op initiatief van wijkvereniging Dorpsbelang Hees is als slotstuk en verbindende schakel in Park west dit voedselbos aangelegd.
Weelderig als een natuurlijk bos, mooi als een landschapspark en eetbaar als het paradijs.

Met dank aan

Wijkvereniging Dorpsbelang Hees, basisschool De Lanteerne en Wouter van Eck

Het project verhaal

Grond moest worden aangekocht, kassen moesten worden gesloopt en de bodem werd gesaneerd voor de aanleg van het voedselbos. Het beplantingsplan en de aanleg werd verzorgd door Wouter van Eck.

In eerste instantie wordt op basis van abiotisch groeiplaatsfactoren bepaald wat er kan groeien en wordt een plan bedacht hoe het voedelbos er uiteindelijk uit zo moeten zien.

De gekozen vegetatie leveren eetbare wortels, vruchten, bladeren of zaden waarbij goed gekeken wordt welke soorten het beste kunnen samenleven. Eenmaal aangelegd hoef je niets meer te doen.
Een goede boswacher wacht is hier het motto.

Project referentie

Erick Wuestman
Erick WuestmanKplusV
Lees verder
Eef is een zeer betrokken trekker van boeiende projecten. Hij neemt geen genoegen met een halve uitleg en wil echt doorvoelen wat er bedoeld wordt met nieuwe ideeën en mogelijkheden, om daarna de ruimte te kunnen geven aan de betrokken professionals om er samen werk van te maken.

In het geval van de Malderburchtstraat is dat buitengewoon goed gelukt en is er een prijswinnend resultaat ontstaan. Eef doorziet de kracht van het samenwerken met de markt en weet daarin creativiteit aan te wakkeren.

Nu er een opschaling van “de Malderburchtstraat aanpak” plaatsvindt is Eef de coach die weer collega projectleiders meeneemt in die manier van denken en werken. Zo deelt hij zijn ervaring, vergroot hij zijn impact en draagt hij actief bij aan omgevingen die er letterlijk en figuurlijk een stuk mooier en vooral ook duurzamer door worden.

Vanuit KplusV trekken we graag samen op en zijn we trots op wat we hebben weten neer te zetten en op de beweging die dit in gang heeft gebracht.

Project Locatie

Project documentatie

Dit project is een ultiem voorbeeld voor verhoging van biodiversiteit. Een educatief interessant voedselbos waarin de openbare ruimte in beheer is bij bewoners.

Eef beantwoordt graag vragen over dit project of het uwe​