Project

Project

West wil groene Buffer

Project looptijd: 2017 - 2019

Een intensief participatie traject met verschillende werkgroepen met afgevaardigden uit in vier wijken. Gezamenlijk zijn kosten effectieve maatregelen bedacht voor geluidsreductie en zijn er aan de rondweg bomen, groen en Tiny Forests aangeplant.

Met dank aan

Roelofs Groep, Donkergroen, 4Silence, Bewonersgroep WUM

Het project verhaal

Na aanleg van de Nieuwe stadsbrug in Nijmegen, de Oversteek is besloten compenserende maatregelen te treffen voor het toenemende verkeer in de stad.

Er zijn geluidsverminderende maatregelen genomen door plaatsing van diffractoren die zeer effectief blijken en weinig effect hebben op de beeldkwaliteit.

Verder is er op verschillende plekken groen aangeplant en zijn er twee Tiny Forests aangeplant die door basisscholen worden gebruikt voor natuureducatie.

Met dank aan en foto’s Met dank aan Roelofs, Donkergroen de WUM (werkgroep Uitvoering Motie) en de actiegroep West Wil Groene Buffer

Project referentie

Erick Wuestman
Erick WuestmanKplusV
Lees verder
Eef is een zeer betrokken trekker van boeiende projecten. Hij neemt geen genoegen met een halve uitleg en wil echt doorvoelen wat er bedoeld wordt met nieuwe ideeën en mogelijkheden, om daarna de ruimte te kunnen geven aan de betrokken professionals om er samen werk van te maken.

In het geval van de Malderburchtstraat is dat buitengewoon goed gelukt en is er een prijswinnend resultaat ontstaan. Eef doorziet de kracht van het samenwerken met de markt en weet daarin creativiteit aan te wakkeren.

Nu er een opschaling van “de Malderburchtstraat aanpak” plaatsvindt is Eef de coach die weer collega projectleiders meeneemt in die manier van denken en werken. Zo deelt hij zijn ervaring, vergroot hij zijn impact en draagt hij actief bij aan omgevingen die er letterlijk en figuurlijk een stuk mooier en vooral ook duurzamer door worden.

Vanuit KplusV trekken we graag samen op en zijn we trots op wat we hebben weten neer te zetten en op de beweging die dit in gang heeft gebracht.

Project Locatie

Project documentatie

Een innovatief bouwteam op het gebied van geluidreductie en Tiny Forests met nauwe betrokkenheid van bewonerswerkgroep.

Eef beantwoordt graag vragen over dit project of het uwe​